• ABPLAST s.r.o.
  • AQUATEC USBF s.r.o.
  • BIOWA s.r.o.
  • EBAMA s.r.o.

Popis technologie VFL® - CE certifikát - dle normy EN 12566-3

CE - biologické čistírny řady AT využívají progresivní technologiiBiologické čistírny odpadních vod řady AT využívají progresivní technologii VFL® (Vertical Flow Labyrinth – vertikálně protékaný labyrint), kde vlastní bioreaktor integruje aktivační, separační i akumulační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (bakterií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží separace v dosazovací části. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vracen zpět na začátek čistícího procesu.

Biologické čistírny odpadoních vod řady AT využívají progresivní technologii VFL® (Vertical Flow Labyrinth – vertikálně protékaný labyrint)

U čistíren odpadních vod řady AT není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování účinnosti čištění. V případě vyššího nárazového nátoku odpadních vod se automaticky aktivuje akumulační prostor vytvořen přímo v čistírně, který tuto vodu v čistírně zadrží a nedochází k vyplavování aktivního kalu. Kvalita vyčištěné vody je tak na odtoku konstantní. K provozu čistíren AT je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice (5), která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Pro informaci, dmychadlo použité u typu AT6 má max. příkon 64W, tzn. že měsíční náklady na provoz ČOV je cca 100 Kč.

Biologické čistírny odpadoních vod řady ATOdpadní voda natéká do neprovzdušňovaného odděleného prostoru pro akumulaci kalu - Denitrifikace (1), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky i pro biologické odbourávání fosforu. V této části zároveň dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru - Aktivace (2), kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor, předevěím kvůli jeho životnosti. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy u dna nádrže.

Dalším stupněm čištění je Separace (3). Přečištěná voda odtéká pryč ze systému akumulačním zařízením na odtoku a odsazený aktivovaný kal se vrací (recirkuluje) na začátek procesu přečerpáváním ze dna separačního prostoru především do neprovzdušňovaného prostoru Denitrifikace (1) a částečně také do provzdušňovaného prostoru Aktivace (2). Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno Akumulační zařízení (4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod. Parametry vyčištěné vody na odtoku s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., které stanovuje ukazatele přípustného stupně znečištění vod.


Nezávazná cenová nabídka - kontaktní formulářTop
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím. Souhlasím Více informací