• ABPLAST s.r.o.
 • AQUATEC USBF s.r.o.
 • BIOWA s.r.o.
 • EBAMA s.r.o.

Osazení a spuštění čistírny odpadních vod AT

Postup vyhotovení stavební jámy pro ČOV AT6 – AT12:

 • Postup osazení domovní čistírny odpadoních vod ATvyhotovit stavební jámu
 • vyhotovit základní železobetonovou desku tloušťky 150 mm, rovnost +/- 5 mm
 • vykopat rýhy, které budou směřovat do středu výkopu pro přítokové a odtokové potrubí
 • položit potrubí
 • vyvést potrubí do jámy v dostatečné délce
 • přítokové potrubí připravit tak, aby ho bylo možné přímo napojit na vstupní hrdlo čistírny
 • odtokové potrubí je potřeba v jámě ukončit hrdlem, aby bylo možné do něho napojit výstupní potrubí z čistírny
 • jestliže není potrubí do jámy přivedeno v té stejné ose (např. z důvodu, že to nebylo technicky možné), je potřebné zabezpečit na den osazení čistírny do připraveného výkopu dostatečné množství propojovacích kolen se správnými úhly
 • snížit hladinu spodní vody pod úroveň základové spáry
 • provést kontrolu rovnosti základové železobetonové desky (povolená tolerance +/- 5 mm ve všech směrech). V případě, že rovnost není v uvedené toleranci, spravit cementovým nátěrem pro získání požadované rovnosti
 • přesvědčit se, že na železobetonové podkladové desce nejsou žádné předměty, kameny, hlína apod.
 • uložit pod úroveň terénu ochranné potrubí z PP nebo z PVC DN 50 pro přívod vzduchu z dmychadla do čistírny (toto potrubí slouží na provlečení propojovací hadice, která zabezpečuje vhánění vzduchu od dmychadla do čistírny a nesmí být delší jak 5 m)
 • přivést elektrickou energii k místu osazení dmychadla, elektrický kabel uložit do ochranného potrubí podle platných norem STN)
 • stavební připravenost vykonává zhotovitel

Postup osazení domovní čistírny odpadoních vod AT

Na základě našich instrukcí dokáže čistírnu osadit kdokoliv, avšak osazení je možné i doobjednat u naší firmy.

 • Postup osazení domovní čistírny odpadoních vod ATsnížit hladinu spodní vody pod úroveň základní spáry
 • provést kontrolu rovnosti základní železobetonové desky (povolená tolerance +/- 5 mm ve všech směrech). V případě, že rovnost není v uvedené toleranci, nepokračovat v osazení čistírny, ale udělat cementový nátěr pro získání požadované rovnosti
 • při instalaci přívodu vzduchu je nutné uložit ochranné potrubí z PP nebo z PVC DN 50 pod úroveň terénu. Toto potrubí slouží na provlečení připojovací hadice, která zabezpečuje vhánění vzduchu od dmychadla do čistírny a nesmí být delší jak 5 m.
 • přesvědčit se, že vnitřní prostory čistírny jsou bez cizích předmětů a srážkové vody
 • v případě přítomnosti srážkové vody je nutné před manipulací z čistírny vodu vyčerpat
 • překontrolovat celkový stav nádrže čistírny. Při zjištění případného poškození nádrže, nepokračovat v osazení čistírny a kontaktovat dodavatele. Případnou opravu je nutné provést před osazením do výkopu.
 • přesvědčit se, že na železobetonové podkladové desce nejsou žádné předměty, kameny, hlína apod. V případě, že železobetonová podkladová deska není čistá, nepokračovat v osazení čistírny.
 • osadit čistírnu do stavební jámy na železobetonovou podkladovou desku
 • udělat vodotěsné připojení kanalizace vložením kanalizační roury do hrdla čistírny a připojení odtoku nasazením hrdla kanalizační roury na odtokovou rouru z čistírny. V případě potřeby utěsnit připojení silikonovým tmelem.
 • nádrž ČOV (všechny sekce) rovnoměrně napustit vodou do výšky odtokového potrubí
 • provést zasypání nádrže zeminou nebo ji obetonovat v souladu se stavebním projektem. Při obsypání zeminou je nutné postupovat rovnoměrně po zhutňovaných vrstvách výšky 300 mm. Zemina nesmí obsahovat kameny, stavební materiál a ostatní předměty. Mohly by mechanicky poškodit plastovou nádrž ČOV.
 • před zasypáním nebo případnou betonáží je nutné vykonat naplnění čistírny vodou

Osazení ČOV je možné doobjednat u dodavatele, případně servisní organizace. V tomto případě je potřebné, aby provozovatel vykonal stavební práce, pokud není dohodnuto jinak.

TYP průměr nádrže
[mm]
výška nádrže
[mm]
výška prítoku
[mm]
výška odtoku
[mm]
DN přítoku/odtoku
[mm]
AT 6 1400 1800 1300 1150 125/125
AT 8 1400 2200 1700 1500 125/125
AT 10 1750 2200 1500 1250 125/125
AT 12 1750 2400 1700 1500 125/125

Osazení šachty na dmychadlo

Na osazení dmychadla je nejvhodnější použít šachtu na dmychadlo (možné doobjednat), kterou je třeba osadit vedle čistírny. Šachta je opatřena propojovacím ochranným potrubím, které současně slouží na odvodnění šachty v případě zavodnění. Dmychadlo umístit do šachty, hadici přívodu vzduchu napojit na dmychadlo, provlíknout ji propojovacím ochranným potrubím PP-HT DN 50 a napojit na rozdělovač vzduchu. Po napojení je možné uvést čistírnu do provozu, resp. vyzvat dodavatele nebo servisní středisko k zprovoznění čistírny odpadních vod.

Uvedení ČOV do provozu – postup (vykonat může výrobce nebo výrobcem zaškolená osoba – zákazník)

Spuštění ČOV do provozu je nejdůležitější krok k provozování čistírny, proto je vhodné, aby toto vykonat výrobce nebo výrobcem zaškolená osoba – zákazník.

 • osazenou čistírnu napustit čistou užitkovou vodou do výšky odtoku
 • spustit do provozu dmychadlo
 • zkontrolovat nastavení regulačních ventilů (viz provozní řád str. 6)
 • do přítokové části nalít cca 200l aktivního kalu, který třeba odebrat z domovní čistírny nebo komunální ČOV.

 


Nezávazná cenová nabídka - kontaktní formulářTop
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich použitím. Souhlasím Více informací